Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit ouders, personeelsledenĀ en vertegenwoordigers uit de ruime omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

Onze huidige schoolraad bestaat uit onderstaande leden:

  • Jan Van de Velde - voorzitter
  • Inge Clerinx
  • Katrien Troch - ondervoorzitter
  • Guy Vanden Eynde
  • Leen Timmermans
  • Tess Govaert - secretaris
  • Kristien Verhavert
  • Chris Segers
Afbeeldingsresultaat voor schoolraad cartoon