Schoolreglement

Het vernieuwde schoolreglement (schooljaar 2018-2019) is een pdf-file en kan binnenkort hiernaast gedownload worden.

Indien u over geen acrobat reader beschikt kan u deze van het internet gratis downloaden op de volgende link:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html