Schoolreglement

Het schoolreglement is een pdf-file en kan hiernaast gedownload worden.

Indien u over geen acrobat reader beschikt kan u deze van het internet gratis downloaden op de volgende link:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html